REGULAMIN GIEŁDY obowiązujący od dnia 9 czerwca 2024 roku

 

R E G U L A M I N   G I E Ł D Y

Obowiązujący od dnia 9 czerwca 2024 roku

§ 1.Ogólnopolska Giełda Modeli Samochodów im. Sławoja Gwiazdowskiego jest imprezą ogólnodostępną dla wszystkich.                          Wstęp dla Wystawców posiadających STAŁE REZERWACJE od g. 8:00, dla pozostałych Wystawców od g. 9:00. Wstęp (bezpłatny) dla Odwiedzających w godzinach 10:00 - 14:00.

§ 2.NEO Garage udostępnia Wystawcom salę oraz krzesła. Stoliki trzeba mieć własne. Minimalna wielkość rezerwowanego miejsca pod stoisko to 1 metr bieżący. Opłata za 1 metr wynosi 20 PLN i będzie pobierana w kwocie stosownej do zadeklarowanej w zgłoszeniu długości stoiska.

§ 3.Warunkiem udziału w Giełdzie jako Wystawca jest konieczność zgłoszenia na adres gielda.modeli@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, Numer telefonu, planowaną długość swojego stoiska podaną w pełnych metrach. Poufne dane Wystawcy pozostaną tylko do wiadomości organizatorów. Wystawcom, którzy nie dokonają takiego zgłoszenia nie gwarantujemy, że znajdzie się dla nich miejsce na Giełdzie.

§ 4.Prosimy o rozsądne gospodarowanie miejscem i nie wystawianie nadmiernej ilości modeli. Proszę pamiętać, że Giełda ma przede wszystkim charakter hobbystyczno-kolekcjonerski, a nie czysto handlowy. Po zakończeniu Giełdy należy zostawić po sobie porządek,

O R G A N I Z A T O R Z Y

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pages